Zavezništva so v vojni pomembna – in so delno tudi vzrok za prvo svetovno vojno. En sam GIF priročno pokaže evolucijo zavezništev v petih letih vojne.